Met Wie 2018-01-30T11:03:29+01:00

Met Wie

Na mijn opleiding orthopedagogiek ben ik werkzaam geweest binnen de jeugdhulpverlening. Ik heb me met overtuiging ingezet voor het creëren van optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen. Vooral het begeleiden en ondersteunen van professionals bij de praktische uitvoering hiervan gaf mij veel voldoening. Om me in dit opzicht verder te kunnen ontwikkelen heb ik de opleiding tot supervisor gevolgd, later aangevuld met intervisie en de opleiding tot erkend coach. In 2007 ben ik gestart met mijn eigen praktijk. Gezien mijn achtergrond, ervaring en affiniteit richt ik mij vooral op klanten uit de wereld van de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdzorg.

Speerpunt van mijn werk als professioneel  begeleider en verandermanager is dat ik maatwerk lever. Doen wat nodig is om de klant te begeleiden op zijn weg naar verdere professionalisering. Ik maak hierbij gebruik van mijn (ortho-)pedagogische expertise alsmede van mijn vaardigheden op het gebied van supervisie, coaching, intervisie en (verander-)management.

Naast kennis en ervaring zet ik mijzelf als persoon in waarbij het creëren van verbinding, echtheid, betrokkenheid, rust en inzet van intuïtie belangrijke kwaliteiten zijn.

Ik ben als Supervisor en Erkend Coach geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Daarnaast ben ik geregistreerd als GZ-psycholoog (niet praktiserend).

In gesprek gaan met mij betekent samenwerken met een empathische, uitnodigende begeleider die je met humor en confrontatie begeleidt op je weg naar verdere professionalisering.