Maatwerktrajecten voor groepen en teams 2020-05-25T08:56:54+02:00

Maatwerktrajecten voor groepen en teams

  • Wil je leren van de kennis en ervaring van collega’s?
  • Wil je jouw deskundigheid inzetten om collega’s te inspireren in hun werk?
  • Wil je de kwaliteit van samenwerking binnen je team versterken?

Een maatwerktraject teamcoaching of intervisiecoaching en begeleide intervisie kunnen een antwoord bieden op dit soort vragen.

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij jij en je collega’s leren van en met elkaar. Dit houdt in dat je samen met collega’s actuele werkervaringen op gestructureerde wijze bespreekt om zo tot nieuwe inzichten en handelingsalternatieven te komen. Met de scholingsmodule intervisiecoaching richt ik me erop startende intervisiegroepen de vaardigheden en intervisiemethodieken aan te reiken om uiteindelijk zelfstandig en zelfsturend te kunnen functioneren. Daarnaast behoort het tot de mogelijkheden dat ik groepen blijvend ondersteun in de vorm van begeleide intervisie.

Teamcoaching richt zich op de kwaliteit van samenwerking binnen het team waarin je werkt. Binnen dit begeleidingstraject werken we aan een specifieke vraag van jullie als team of aan de onderlinge samenwerking in het algemeen.
Het is de bedoeling dat jullie de samenwerking binnen jullie team zodanig vorm leren geven dat dit de kwaliteit van jullie werk ten goede komt.