Henriƫtte van Winden - 06 2287 7863|hvanwinden@op-weg.com
Met wie 2021-11-11T07:23:15+01:00

Met wie

Na mijn opleidingen Duitse Taal- en Letterkunde en Pedagogische en Andragogische Wetenschappen, specialisatie Orthopedagogiek
(RU Nijmegen) ben ik in eerste instantie aan de slag gegaan in de jeugdhulpverlening. Ik heb me met hart en ziel ingezet voor een veilige
omgeving en optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge kinderen. Gaandeweg merkte ik dat het begeleiden van professionals die zich
inzetten voor deze kinderen mij op het lijf geschreven is. Om mijn vaardigheden op dit terrein verder uit te breiden heb ik met veel plezier de
opleiding Supervisiekunde gevolgd, later aangevuld met Intervisie en de opleiding tot Erkend Coach. In 2007 ben ik gestart met mijn eigen praktijk
voor professionals in kinderopvang, onderwijs en hulpverlening. Tevens ben ik als supervisor aan de slag gegaan bij de Hogeschool Arnhem en
Nijmegen voor (Duitse en Nederlandse) studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (nu: Social Work). 
Echt mooi om met mensen te werken en van betekenis te kunnen zijn voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling!

Mijn kracht is dat ik goed verbinding kan maken met jouw vraag en jou als mens achter de vraag. Dat is ook wat je van mij kunt verwachten:
Ik wil jou echt zien, met alles wat je tegenkomt in leven, studie en werk, om je op basis daarvan te begeleiden naar jouw volgende stap.
Daarnaast ben ik in staat om de bedoeling voor ogen te houden en ontwikkelingsprocessen vanuit een helikopterview te begeleiden.
Ik werk vanuit mijn hart en zet me met bevlogenheid in voor het belang van de jonge mensen!

Mijn inspiratie voor mijn werk haal ik uit wandelen en fietsen in de natuur. Mijn behoefte aan ontwikkeling voed ik door het lezen van
vakliteratuur en het regelmatig volgen van workshops en trainingen. Ik ben zelf ook graag op weg, op zoek naar iets nieuws, ter verrijking van mijzelf
en voor mijn werk.

Ik ben als Supervisor en Erkend Coach geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Daarnaast ben ik geregistreerd als GZ-psycholoog (niet praktiserend).

Je bent welkom om samen op weg te gaan!