Henriƫtte van Winden - 06 2287 7863|hvanwinden@op-weg.com
Maatwerktrajecten voor professionals 2021-02-28T21:28:34+01:00

Maatwerktrajecten voor professionals

  • Wil je bewust stilstaan bij je beroepsmatig handelen?
  • Wil je jouw kwaliteiten meer gericht leren inzetten in je werk?
  • Wil je lastige werksituaties anders leren hanteren?

In een begeleidingstraject op maat, individueel of in een kleine groep, besteden we aandacht aan jouw vraag. Het accent van de begeleiding ligt op de versterking van je beroepshouding en uitbreiding van je handelingsmogelijkheden in concrete werksituaties. Bewust stilstaan en reflectie zijn sleutelwoorden gedurende het traject. Om nieuw verworven inzichten en vaardigheden ook te oefenen en te evalueren in de praktijk van alledag kan het maatwerktraject worden aangevuld met begeleiding op de werkvloer (coaching on the job).

Met de bedoeling je beroepshouding te versterken is het ook mogelijk om een scholingstraject in groepsverband te volgen. Het accent ligt op leren reflecteren en het maken van bewuste keuzes in handelen. Hierbij is het perspectief: ‘Waar zie ik kansen en mogelijkheden’ leidend.

Regie over je eigen ontwikkelingsproces is een belangrijk uitgangspunt tijdens de begeleiding. Jouw vraag staat centraal. Mijn streven is dat de manier van werken tijdens het traject zo goed mogelijk bij jouw behoeften aansluit.