Verandermanagement 2018-01-30T11:17:46+01:00

Verandermanagement

  • Wil je nieuw beleid ontwikkelen en implementeren?
  • Wil je bouwen aan samenwerking met het gezamenlijke doel voor ogen?
  • Wil je oog houden voor de praktische uitvoering van nieuw beleid op de werkvloer?

Mijn rol als begeleider richt zich op het implementeren en integreren van nieuwe ontwikkelingen en beleid in het belang van het kind. Ik werk vanuit de inhoud en vind het belangrijk nieuw beleid en de concrete uitvoering hiervan in de praktijk met elkaar te verbinden. Het is mijn visie dat nieuwe ontwikkelingen zoveel gemakkelijker vormgegeven kunnen worden wanneer de professionals die het werk concreet ten uitvoer brengen worden gezien en gehoord. Ik vind het belangrijk om oog en oor te hebben voor de verschillen tussen mensen om op deze wijze tot gezamenlijk gedragen besluiten te kunnen komen.

Mijn doel is veranderprocessen te begeleiden met het belang van het kind écht centraal. Een gezamenlijk zoeken naar kansen en mogelijkheden die het kind ten goede komen.